Ženy a matky

Materstvo je múdrosť daná prírodou.

Prečo ale ženy na materskej dovolenke majú pocit, že sú hlúpe?

Materstvo je pracovná doba trvajúca 24 hodín. A čo všetko zahŕňa?

Sekcia vývinovej psychológie v minulosti zastrešovala prácu psychológov, majúcich na starosti metodické vedenie výchovnej práce v detských jasliach. Ak by som skompletizovala personál pôsobiaci v detských jasliach – boli tam vedúca sestra, metodik pre výchovnú prácu, zdravotné sestry špecializované na výchovnú prácu s deťmi.

Na každom oddelení boli pomocnice. V kuchyni kuchárky, v práčovni žena starajúca sa o prádlo a oblečenie detí, o záhrady sa staral záhradník a kurič v jednej osobe.
Metodika výchovnej práce s deťmi, bola členená na rozumovú výchovu, pracovnú výchovu, výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, telesnú výchovu a to špeciálne pre každé vekové obdobie dieťaťa. Zabezpečovaná bola voľná hra, stravovanie, seba obslužné a hygienické návyky detí a dodržiavaný bol spánkový režim.
A toto všetko robí v jednej osobe maminka na materskej, akože dovolenke.

Často sa však musí rozhodovať či variť, prať, nakupovať alebo sa venovať zmysluplnej výchovnej práce s deťmi.
Prácou ženy je zabezpečenie starostlivosť o dieťa, predovšetkým ale naplnenie jeho vývojových a citových potrieb.
Muž má tiež svoju prácu, ale v práci nevarí, neperie, nenakupuje, neupratuje, nemusí myslieť na to, čo je s deťmi a čo potrebujú zabezpečiť.
Práce zabezpečujúce chod rodiny ako celku, je preto potrebné v rodine rozdeliť medzi matku a otca a postupne zapájať aj deti.

O neviditeľnej práci – organizovania, zadeľovania, premýšľania nad tým, čo treba urobiť, kúpiť, vymeniť, pripraviť, upratať, komu zavolať, poďakovať, vypýtať, objednať sa  – MATKY často ani nediskutujú.

A niektorí OTCOVIA  detí – „Chcem mať doma pokoj a poriadok, keď sa vrátim z práce.“ Toto nerešpektujte a trvajte na zapojení do starostlivosti a výchovy detí.

Čo dáva a čo berie materstvo?

Možno by mi niektoré maminky odpovedali – dáva mi pocit, že som hlúpa a berie sebaistotu a sebadôveru, mám strach vrátiť sa do práce…

Žena po niekoľkých rokoch na materskej dovolenke má pocit – “ Ja neviem, čo mám ďalej robiť. Mám pocit, že som hlúpa. Neviem ako sa dostanem do tohto kolotoča!“

K tomu sa v médiách objavujú správy – „poslanec Európskeho parlamentu povedal, že ženy sú hlúpe….“,

alebo správa – „Španielsky vedci zistili, že ženám v tehotenstve ubúda šedá mozgová hmota…“

Samozrejme, že sú to správy, ktoré sa dotýkajú seba hodnoty každej ženy.

A prečo je to tak? Musí to tak byť!
Zariadila to múdra príroda.

Inštinkt je tu stavaný do protikladu s rozumom. Akoby bol inštinkt niečo menej, ale všetci sme inštinktívni aj racionálni. Otehotnieť, vynosiť dieťa, porodiť ho, prejsť bolesťou pôrodu, kojiť a vyživovať dieťa, je dané hlbokou inštinktívnou múdrosťou prírody, ktorá sa vyvíjala milióny rokov. Je to správanie mimoriadne racionálne ale nie v zmysle súčasných kritérií racionality. Aby žena dokázala byť matkou, musí opustiť svet rozumu. Rozum by jej nepomohol vynosiť a porodiť dieťa.
Buďte hrdé na „svoju hlbokú múdrosť“, ktorá vám bola daná ako dar, ktorý vašej osobnosti dáva nový rozmer a obohacuje vaše city.

Čo je to byť matkou ?

Byť matkou znamená predovšetkým žiť v dvoch svetoch – a to je krehký svet dieťaťa dotýkajúci sa nebeských sfér a svet reálny konkrétny a pozemský. Každý z týchto svetov má pritom iné pravidlá. Ak chce byť matka s dieťaťom musí sa načas vzdialiť svetu pozemskému a malo by jej to byť v pokoji umožnené.

Buďte anjelmi svojim deťom, nie  iba kuchárkami, upratovačkami, kontrolórkami ….

A tu sa môžu objaviť aj riziká nevery!

Hlboký strach matky o dieťa jej nemusí umožniť vrátiť sa do reálneho sveta, vrátiť sa k manželovi, partnerovi a otcovi dieťaťa, ktorý na ňu čaká. Ak sa matka ako žena nevráti, otec ako muž môže stretnúť inú ženu. 

Variácie na tému nevery sú však bohatšie! Predchádzať im však môžete!

Mgr. Lýdia Adamcová

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

Rodičia a partnerstvo

Manželstvo duší alebo ako nájsť svoju “soulmate“

Už štyristo rokov pred naším letopočtom o takzvanej „soulmate“(soulmejt) písal Platón. Vysvetľoval, že dávni ľudia mali pôvodne štyri paže, štyri nohy a hlavu…
Zobraziť
Problémy vo výchoveRadíme si navzájom

Pomôcť svojim deťom znamená vedieť pomôcť aj sebe

Teší ma vidieť čoraz viac rodičov, ktorí si uvedomujú, že problémy ich detí sú aj ich problémy. Oddeliť to, čo sú zdedené problémy…
Zobraziť