Sebaklam odpúšťania … Odpúšťanie je veľkolepé gesto často doporučované a často využívané, ktoré dáva pocit dokonalosti. Odpúšťanie je téma, ktorej hĺbku ani nepoznáme.

Je jednoduchšie odpustiť, ako sa postaviť zoči-voči problému a prebrať aj svoju zodpovednosť .
Čo všetko predchádza tomu, ak niekto povie “odpúšťam ti” – uznáva niekoho vinným, udeľuje trest a následne odpúšťa.
Odpúšťanie vytvára nerovnováhu v akomkoľvek vzťahu. Odpúšťanie nefunguje, iba nám dáva pocit veľkosti a moci.
“JA som tá veľká, ktorá odpúšťa a TY si ten vinný, ktorému som JA odpustila.”
Môžeme odpúšťať? Môžeme, ale iba sebe.
Môže žena, ktorá nevie prejavovať svoje city, ktorá má problémy s prežívaním intimity a sexuality, odpúšťať manželovu neveru? Nemôže.
Môže ju iba prijať a odpustiť sebe, že nedokáže byť milujúcou manželkou.
Môže manžel odpúšťať manželke, ktorú vnímal ako náhradu za svoju matku, jej odchod. Nemôže.
Dieťa urobí chybu a rodičia mu odpúšťajú. Ale čia je to chyba, odkiaľ ju má?
Podobne nemôžu odpúšťať deti rodičom, pokiaľ nepoznali ich osud.

Nikdy totiž nevidíme realitu celú. Vždy vidíme iba časť celku a nie celý obraz.

Preto nemôžeme súdiť a odpúšťať.
Platí iba hlboké PRIJATIE – bolo to tak…
– a bolo to ich,
– mali to ťažké,
– ale dali mi život.
PRIJATIE je cesta vysporiadania sa s niečím, čo nemusíme chápať.
Ukončenie minulosti začína jej prijatím.

“Len BOH má tú moc hodnotiť alebo odpúšťať nám ľudským bytostiam. My ľudia sa oddávame ilúziám, že môžeme nahradiť BOHA pri posudzovaní motívu a správania iných.
Jediný človek, ktorého mám právo súdiť alebo odpúšťať som JA sám.
To najlepšie, čo môžem urobiť s inými ľuďmi, je prijať ich presne takých akých sú“.

Daniel Whiteside

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveŠkolaZdravie

Bachové /školské/ esencie

  Nástup do školy a aj celá školská dochádzka prináša deťom novú zodpovednosť, nové situácie a úlohy. Dieťa sa musí vyrovnať s množstvom…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Byť, či nebyť poslušný…

Krik, vzdor je aktívnym sebavyjadrením dieťaťa a naviac aktivuje rodičov a celú rodinu a niečo sa začne diať. Ak je ale dieťa smutné,…
Zobraziť
PočítačeProblémy vo výchoveVýchova

Časť II. Elektronické média – život pod sklenenou kupolou

Počítače, mobily, smartfóny, tablety…. nazvime ich moderné technológie, elektronické média, digitálne technológie a s nimi spojené sociálne siete. Neviem, ktorý názov je pre túto…
Zobraziť
Menu