Nezaradené, Problémy vo výchove, Výchova

Všetky nadmerné emočné prejavy deťom nepatria! Komu patria?

Deti v súčasnosti nezažívajú dramatické životné situácie. Existenčné podmienky rodín sú viac-menej zabezpečené a deti nezažívajú život ohrozujúce situácie.

I napriek tomu, mnohé z nich prežívajú depresie, strachy, úzkosti, páchajú samovraždy, sebapoškodzujú sa, sú agresívne a asociálne a majú rôzne psychosomatické ťažkosti. Ich emočné prejavy bývajú búrlivé. Často po odznení emócií sú zmätené a svoje správanie si nevedia vysvetliť a ani zdôvodniť.

Dávnejšie som dostala otázku: Je dieťa odrazom svojich rodičov?

Odpovedala som, že ono nie je odrazom, ono je z „rodičovskej hmoty“. Vy vlastne rastiete v deťoch a tak rastú aj vaše schopnosti, rôzne vaše vlastnosti, vaše emócie, ale aj dispozície k ochoreniam.

KTO plní nádrže detských emócií?

Život dieťaťa je pokračovaním života všetkých jeho predkov. Nepokračuje iba ich život ale všetko, čo ho napĺňalo  – všetky emočné zážitky rodičov, starých rodičov a prarodičov, bez ohľadu na to, či si ich pamätáme alebo nie.

Emócie majú preto hlboké korene  – sú nimi konkrétne životné situácie a zážitky, ktoré zažili konkrétni ľudia a plnili nimi symbolické „emočné nádrže“. Niekto potom dostane nádrž plnú hnevu, agresivity, druhý depresie, bolesti alebo radosti. Takto je aj u dieťaťa predurčená sila jeho strachu, vzdoru, smútku, ale aj radosti.

Všetky detské emócie „nasadajú“ na tieto staré a hlboko uložené emócie. A potom príde posledná kvapka – môže to byť nevinne vyzerajúca situácia, obyčajná hračka a ňou sa ”vyleje celá nádrž” tej-ktorej emócie. Emočné reakcie detí môžu byť potom prudké a nekontrolovateľné.

Čo môže byť poslednou kvapkou? Emócie dieťaťa zažívané v každodenných situáciách v rodine, v škole, na ulici medzi kamarátmi, ktoré dopĺňajú emočné nádrže – tie sa raz naplnia a pretečú.

Ako riešiť preplnené nádrže emócií? 

Pomôže poznanie ako ďaleko siahajú ich korene …

Predstavte si letokruhy na spílenom strome. Odborník z nich vie vyčítať, v akých podmienkach strom rástol v tom, ktorom období. Odborník na psychiku človeka vie niečo podobné a pritom nemusí nič píliť, aby našiel bolestivé miesta vašej psychiky.

Aké úrovne problému rieši psychoterapia napr. u mladej ženy prežívajúcej depresiu, vyčerpanie, nespavosť a vleklé dýchacie ťažkosti…

1.úroveň – mladá žena uvádza, ako príčinu svojich ťažkostí zážitky zo základnej školy. Pre poruchy sústredenia a učenia bola integrovaná a okrem toho bola aj šikanovaná. Často ju obviňovali, že je iba lenivá.


2.úroveň –
pri téme rodiny uvádza, že rodičia sa rozviedli keď mala 5 rokov, s ockom mala minimálny kontakt a trpela ich odlúčením.


3.úroveň –
spomenula si, že keď mal ocko 12 rokov pri autonehode mu zomreli obaja rodičia. (Smútok 12 ročného dieťaťa a strach ako ďalej žiť ho sprevádza celý život).


4.úroveň
matkina mama liečená na psychiatrii pre depresívne ochorenie.

Postupnou “mravenčou” prácou je potrebné prejsť cez jednotlivé úrovne nespracovaných a neukončených emócií strachu, smútku a depresie.
Tieto, pre telo toxické emócie smútku a depresie, zaťažujú predovšetkým pľúca, a pľúca sú dôležitým článkom v prísune kyslíka pre mozog.
Mozog je potom unavený, nevýkonný, deti sa nedokážu sústrediť, učiť, sú pasívne a často obviňované z lenivosti, alebo sú šikanované. A to je aj 1.úroveň problémov mladej ženy, ktorá bola viditeľná.

Deti nie sú nikdy lenivé!
Môžu byť unavené, vyčerpané a trpieť depresiami, ktorých korene siahajú ďaleko. Príčiny, a tým aj určité dispozície k mnohým iným ťažkostiam, nemusia byť osobnými zážitkami detí, ale patria k ich rodového systému.

 

2. Ako vyladiť emočnú energiu (nielen) výchovných metód?

Mgr.Lýdia Adamcová

Prečítajte si tiež

Nezaradené

Deti sú zrkadlá, v ktorých máme niečo vidieť

Správanie detí častokrát prekvapí rodičov a oni nevedia, čo robiť a ako im pomôcť. Čo ale, ak aj deti chcú pomôcť svojim rodičom?…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

AKO sa dieťaťu ospravedlnIť

Duša dieťaťa je veľmi zraniteľná. Výčitky, obviňovanie, kritika, občas nadávky, krik alebo aj urazený nezáujem detské rany iba jatria. Pracujem s nimi, vnímam…
Zobraziť