Blog

Mojou snahou nie je pomôcť rodičom chápať súvislosti.

Radíme si navzájom

Ako sa naučiť pomáhať svojim deťom? Potrebné je vedieť pomôcť aj sebe …

Teší ma vidieť čoraz viac rodičov, ktorí si uvedomujú, že problémy ich detí sú aj ich problémy. Rozlúsknuť čo sú zdedené problémy a…
Zobraziť
Radíme si navzájom

7-ročný chlapec s dva roky trvajúcim zvracaním a odmietaním jedla

 Na vyšetrenie ich sprevádzal aj partner matky, s ktorým žije 3 roky, ktorý mal záujem o riešenie problémov chlapca/klienta. Matka chcela, aby bol…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Nechcem ťa!

Častou témou v práci s deťmi sú ich odmietavé reakcie voči rodičom. V napätých situáciach reagujú niektoré deti impulzívnejšími prejavmi a vyjadreniami typu:…
Zobraziť
Radíme si navzájom

12 ročný chlapec, ktorý zatajuje známky

…a prepisuje si ich v žiackej knižke a to napriek tomu, že je to viditeľné a príde sa na to. Do poslednej chvíle…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Čo nám zrkadlí dieťa svojím úmrtím

JENNY –  dramatický rodinný seriál, ktorý by nám mal otvoriť oči, ale aj srdcia. Požiadala ma o pomoc matka, ktorá tento seriál nemohla…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Prečo chcú deti odísť

Prečo chcú deti odísť? Vo svojej praxi sa stretávam so strachom rodičov o svoje deti. Všetci citlivo vnímame správy o úmrtiach detí, ktoré…
Zobraziť
Radíme si navzájom

Radíme si navzájom

Ako sa naučiť pomáhať sebe, svojim deťom… Teší ma vidieť čoraz viac rodičov, ktorí si uvedomujú, že problémy ich detí sú aj ich…
Zobraziť
Menu