Blog

Mojou snahou nie je pomôcť rodičom chápať súvislosti.

Nezaradené

Deti milujú zamilovaných rodičov

Dieťa od momentu svojho počatia nevníma mamu a otca, cíti iba „To krásne“ a nežné medzi nimi, ktoré ich spája. To sú prvé…
Zobraziť
Nezaradené

Bachove „školské esencie“

Nástup do školy a aj celá školská dochádzka prináša deťom nové životné situácie a úlohy, ktoré si vyžadujú pozornosť, vytrvalosť, trpezlivosť zodpovednosť. Čo…
Zobraziť
Nezaradené

Bachové kvetové esencie

Čo je charakteristické pre Bachové kvetové esencie? Bachové kvetové esencie pôsobia na úrovni emócií a nálad. Dr.Bach charakterizoval niektoré rastliny, a tieto dokázal zosúladiť…
Zobraziť
Nezaradené

AKO pomôcť malému géniovi s pocitmi hlupáka

Poznanie toho, čo prežíva dieťa s poruchou pozornosti, s poruchami učenia a všetkými dys-poruchami, je jednou stranou mince. Sú deti, u ktorých sa…
Zobraziť
Nezaradené

Výchova rodičov musí byť rozdielna

Materské a otcovské úlohy sú predurčené prírodou, a tým je rozdielne aj výchovné správanie rodičov. Výchovné metódy otcov a matiek sa líšia, ale dôležitosťou…
Zobraziť
Nezaradené

AKO riešiť problémy

PROBLÉM. Koľkokrát toto nenápadné slovíčko v priebehu dňa vyslovíte? Ako často vidíte problém tam, kde nie je? A ako často ho nevidíte tam,…
Zobraziť
Nezaradené

Ženskosť, kde si sa stratila?

Ženskosť, kde si sa stratila? Časy, kedy ženy boli len doma pri sporáku a deťoch už dávno pominuli. Sme manželkami, matkami, zamestnankyňami, no zabúdame…
Zobraziť
NezaradenéRodičia a partnerstvoZdravie

Čo sú rodinné konštelácie

Harmonizovanie rodinných systémov „Žijeme pre každého človeka, ktorý nás predchádzal na genetickom reťazci. Máme príležitosť vyriešiť problémy, ktoré oni nemohli riešiť, nájsť mier,…
Zobraziť
Nezaradené

Deti sú zrkadlá, v ktorých máme niečo vidieť

Správanie detí častokrát prekvapí rodičov a oni nevedia, čo robiť a ako im pomôcť. Čo ale, ak aj deti chcú pomôcť svojim rodičom?…
Zobraziť
Menu