Výchova

Ako pomôcť dieťaťu stať sa OSOBNOSŤOU

Vychovať dieťa, ktoré bude jedinečné, sebaisté, zdravo múdre, tvorivé, možno trochu neposlušné…,znamená poznať ho, poznať „brzdy“ jeho vývinu alebo nájsť „žabu sediacu na prameni“.

Predstavte si rozhovor mladých slečien: “Tú blúzku som videla v tom obchode, mali ju ale lacnejšie tam… Myslím, že ten strih a farba sa ti nehodia… Videla si ako hrozne vyzerá Jana? Stretneme sa večer pred vchodom. Len aby sme sa tam dostali…”

Povrchnosť životného nazerania, plytkosť emočného prežívania, orientácia na “mať a chcem“ a sebaistota založená na výzore… Problémom mnohých detí je povrchnosť, chudobné citové prežívanie i nedostatok empatie.

Ako výchovou zasiahnuť čo najviac úrovní v detskej psychike? Ako sa dostať pod povrch bežného prežívania? Ako sa dostať hlbšie do ich vnútorného sveta?

Čo robiť ?

Dôležité je naladiť sa na to, čo nás obklopuje, čoho sme súčasťou a byť s tým v jednote.

Náš život je prepojený s rodinou, rodom, národom a prírodou. Iba v spojení s nimi môžeme vytvárať úrodnú pôdu pre výchovu našich detí. Všetko súvisí so všetkým – hlboké inštinkty, národná mentalita, genetické základy a existenčné podmienky pre život. Priestor zrkadlenia sa pre deti, takto zväčšuje a možnosti pre ich výchovu sú potom bohatšie, komplexnejšie a hodnotnejšie.

Prečo je dôležité rešpektovať vo výchove detí prírodu, národ, rod a rodinu vo vzájomnom prepojení? V čom je ich sila, ktorou na nás pôsobia? Je to fyzický, ale aj psychologický priestor, ktorý nás obklopuje, pole, ktoré na nás pôsobí fyzicky a psychicky, vedome a podvedome a dokáže pôsobiť v hĺbke, akú bežne nevnímame.

Príroda vytvorila priestor pre život s rôznorodými podmienkami, ktoré dávajú dieťaťu najlepšiu možnosť spojiť sa so svojou inštinktívnou podstatou a emóciami. Ako hlboko nás ovplyvňujú tieto podmienky možno vidieť na rôznorodosti vyvíjajúcich sa národov.

Každý národ si vo svojom typickom prostredí vypestoval zvyky, tradície, rituály, obrady, piesne, tance, hry a vytvoril si tak svoju národnú kultúru. Je to prapôvodná identita, ktorá nás spája, vďaka ktorej sme súčasťou spoločenstva a cítime istú spolupatričnosť.

Rod, to je biologické prepojenie života, v ktorom sú všetci spojení genetickou pamäťou svojich predkov. Je to základ jedinečnosti, originality, schopností a vlastností každej osobnosti.

Rodina, to je existenčný priestor a domov, v ktorom môže výchovou vyniknúť osobnosť dieťaťa, kde sa môžu rozvíjať jeho schopnosti. A to všetko by sa malo diať bez závislosti na veciach a materiálnom zabezpečení.

Všetky tieto prostredia sú vzájomne prepojené, každé je predpokladom pre to druhé. Využívanie ich rôznorodosti, kultúry a bohatstva dáva vo výchove väčšie možnosti pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Výchova realizovaná iba v rodinnom prostredí, bez kontaktu s prírodou, národom a rodom nezasahuje hlbšie úrovne osobnosti, nerozvíja sa plnohodnotne jeho identita a jedinečnosť.

Na ceste takto vnímanej výchovy, môžu rodičom pomôcť základné princípy  – “Výchova k životu“, “Výchova k múdrosti“, „Výchova k sebaistote“, „Výchova v pravde“, “Výchova v láske“, „Výchova v rovnosti“, „Výchova v prítomnosti“, “Výchova mimo centra pozornosti“, “Výchova k zodpovednosti“, “Výchova k jednoduchosti“.

Zamyslime sa, čím pôsobí príroda na psychiku dieťaťa?  Je to jej energia, múdrosť, krása, pohyb, čas…

Neviditeľná ENERGIA prírody umožňuje rásť rastlinám, žiť ľuďom a zvieratám.

MÚDROSŤ – príroda opakuje to, čo je účelné a funkčné a čo tvorila miliardy rokov. Príroda je aj pre deti zdrojom poznania a učenia. Deti majú možnosť vnímať prírodné javy, sledujú život zvierat – to všetko má svoju logiku a múdrosť.

Príroda je priestor, v ktorom vnímame KRÁSU. Je to rôznorodosť tvarov, obrazov, scenérií, ktoré sa menia vďaka živlom, ale aj času. Ročné obdobia nám tú istú krásu prírody dávajú v rôznych podobách. Krása prírody, zvuky a vône v prírode kultivujú estetické vnemy detí, čím kultivujú aj ich vyššie emócie. Bližší kontakt s prírodou rozvíja aj postoje ako ochrana prírody a úcta k všetkému, čo v prírode žije.

Je tu aj ČAS, ktorý nám určujú rytmus aktivít, prác, dovoleniek. Vieme kedy oddychovať, relaxovať, spať a kedy pracovať. Svetlo a tma ovplyvňujú našu náladu a bdelosť. Učia sa predvídať, čo prichádza a nezabudnúť na to, čo bolo.

Príroda je priestor pre náš pohyb, ktorý je dôležitý pre vývin mozgu. Všeobecne je k pohybu potrebný jeden z najstarších zmyslov – zmysel pre rovnováhu. Zem pod našimi nohami je pevná a stabilná a jej gravitácia viedla k vyvinutiu zmyslu, ktorý udržiava v rovnováhe polohu tela ale aj psychiky. Ovládanie rôznych aktivít zlepšuje u detí odvahu, rýchlosť reagovania, predvídavosť, odhad nebezpečia, orientáciu, posilňuje pocit spolupatričnosti.

1. Výchovné princípy a výchovné metódy

Mgr.Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Výchova

Poslanie

O našom ZAČIATKU a našom KONCI nerozhodujeme my. Medzi začiatkom a koncom však máme priestor na rozhodovanie o svojom živote a naplnení životného…
Zobraziť
Rodičia a partnerstvo

Manželstvo duší alebo ako nájsť svoju “soulmate“

Už štyristo rokov pred naším letopočtom o takzvanej „soulmate“(soulmejt) písal Platón. Vysvetľoval, že dávni ľudia mali pôvodne štyri paže, štyri nohy a hlavu…
Zobraziť
VýchovaZdravie

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

Mnohé maminky hladia svoje smutné alebo choré dieťa po čele. Koľkokrát si automaticky v strese položíme ruku na čelo alebo sa s podopretou …
Zobraziť
Menu