Metóda rodinných konštelácií (RK) patrí do okruhu rodinných terapií využívaných v psychológii a v psychosomatike,  a známa je pod názvom rodinná systémová terapia.

Autorom rodinnej systémovej terapie je psychoanalytik, filozof, básnik, pedagóg Bert Hellinger, ktorý dlhšie obdobie pracoval ako misionár v Južnej Afrike. Stal sa psychoanalytikom a postupne, cez individuálnu a skupinovú terapiu, transakčnú analýzu a hypnoterapeutické postupy, vytvoril vlastnú formu rodinných konštelácií.

Rodinné konštelácie (RK) sú hlbokou a účinnou sebapoznávacou metódou, prostredníctvom ktorej pochopíme, kde patríme a ktorá nám ukáže, že naše predstavy o tom, že si môžeme robiť čo chceme a ako chceme, sú klamlivé.

Rodinné konštelácie nám dávajú širší pohľad na rodové udalosti a vidíme viac ako len osud jedného človeka. Máme možnosť pochopiť napr. príbeh otca, ktorý pil a to, prečo pil. Máme obraz jeho zložitých emócií, ktoré prežíval. Často pri riešení podobného problému klienti povedia: vďaka tejto možnosti som zmenil svoj postoj k otcovi, ktorý pil“.

Narodili sme sa do svojho rodového systému a preto svoj život nežijeme izolovane. Sme jednou z generácií, ktoré zabezpečujú pokračovanie života v rode (Predstavte si pyramídu ľudí, ktorí stoja za vami: sú to 2 rodičia, 4 starí rodičia a potom nasleduje 8 prarodičov, 16 praprarodičov, 32 praprapra… a nikto nevie, kde to začína). Ak by tam jeden jediný z týchto ľudí nebol, neboli by sme tu ani my.

Medzi tými, ktorí patria do rodového systému (aj keď ich už nepoznáme), sa na základe prirodzeného inštinktívneho citu, akým je láska vytvára spolupatričnosť – vieme, že k sebe patríme.

Súčasne platí princíp prevzatia neukončených traumatických zážitkov, nespracovaných emócií ďalšou generáciou. Nejde o to, či sa nám chce alebo nechce prevziať tieto traumy  a ukončiť ich. Musia byť ukončené,  aby sila rodu nebola oslabená.  Sila rodu vždy smeruje k zachovaniu života a to je aj o ochoreniach a oslabení imunity jeho členov.

Prečo sa nám ozývajú niektoré staršie traumy a zážitky z minulosti? Neboli ukončené, neboli vyplakané, odsmútené, hnev nebol uvoľnený, agresivita bola potlačená, vina nebola prijatá. A my sme následné, na to nadväzujúce ťažkosti, vyriešili vďaka medicíne tabletkami, operáciami ale neriešili sme ich korene a príčiny. Takto sa nepoznané korene našich problémov odovzdávajú deťom a deti dnes majú podstatne viac ochorení a takého charakteru, aké sme my nepoznali.

Čo nám vlastne konštelácie umožňujú?

  • Je to možnosť racionálne pochopiť, čo sa v našom rode deje, čo sa komu stalo, prečo sa v rode opakujú určité príbehy, scenáre ale aj zdravotné a duševné ochorenia.

  • Je tu možnosť precítiť emócie a konkrétne životné udalosti toho, ktorého nášho predka. Prostredníctvom zástupcu vidíme napríklad bolesť matky, ktorá prišla o svoje štyri deti,čo zaťažuje ostatných členov rodu.

S klientkou, na ktorú žiarlil manžel, sme museli pracovať na jej vzťahu k prvému partnerovi. Vzťah k nemu namala ukončený, často naňho myslela o často sa jej o ňom snívalo. Pochopila prečo žiarlil manžel: fyzicky bola s ním ale dušou bola s predchádzajúcim partnerom. Bolo potrebné ukončiť tento vzťah, aby bolo jej manželstvo funkčné. Podobne to platí aj vo výchove, aby ste telom a dušou boli vo svojej rodine, pri svojich deťoch a neriešili problémy možno so svojimi rodičmi, predchádzajúcimi partnermi.

Srdcom RK je fenomenologický jav a zástupný princíp.

Fenomén je jav, ktorý vidíme – je konkrétny príbeh  plný emócií. Tento jav je videný prostredníctvom zástupcu, ktorým môžete byť aj vy.  Mnohí sú prekvapení, ako dokážu precítiť akúkoľvek emóciu: smútok a plač vyplačú, hnev je prejavený, odhnevaný a tým ukončený.

Necháme priestor, v ktorom je niečo videné, pochopené, prijaté s úctou a tým ukončené. Mnohí klienti oceňujú takúto možnosť s vďakou ukončiť niečo, čo ich v duši hlboko zaťažovalo.

Každý máme prirodzenú schopnosť byť v spojení s tým, čoho sme súčasťou a kde patríme. Celý „archív“ svojej minulosti máme vo svojej hlave, vo svojich génoch a pracujeme s jej projekciou. Práve týmto jednoduchým spôsobom prijmeme, ukončíme a tým zmeníme aj  svoj psychický stav.

Rodinné konštelácie sú niekedy považované za niečo nadprirodzené a ezoterické. Ak ich však zažijete, uvedomíte si, aké sú reálne, s reálnymi osobami vášho rodu. Depresia, ktorá sa lieči  ako celok sa vďaka RK „rozloží“ na drobné, konkrétne zážitky, konkrétnych ľudí a to v čase, v ktorom s stal i- ak to boli zážitky prastarej mami, pôjdeme  až ku nej. Čas v RK  neplatí, tak ako v prítomnosti.

Mnohí sa snažia rodinné konštelácie vysvetľovať rôznymi teóriami. Niektorí ľudia sú prekvapení spôsobom stavania konštelácie a pýtajú sa, čo to je konštelovať? Ide o rozostavenie súčasných zástupcov v priestore, ktorí určitý jav z nášho rodu precítia, napriek tomu, že nič o ňom nevedia. A zástupcami sa stávame my všetci.

https://vychovavkocke.sk/engine/wp-admin/post.php?post=459&action=edit

Mgr. Adamcová Lýdia

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

Problémy vo výchoveZdravie

Dieťa vo svete úzkostí

ÚZKOSŤ má svoju minulosť ale aj budúcnosť. Jej budúcnosť a pokračovanie zabezpečujú deti. Deti dedia celý archív rodu, narodia sa s úzkosťou a…
Zobraziť
VýchovaZdravie

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

Čo je „FO držanie“ Mnohé maminky hladia svoje smutné alebo choré dieťa po čele. Koľkokrát si automaticky v strese položíme ruku na čelo…
Zobraziť