Nezaradené, Problémy vo výchove, Výchova, Ženy a matky

Čo robí neposlušnosť slušnou

. Každé dieťa má v sebe anjela a čerta. Od rodičov záleží, s ktorým komunikujú, ktorému venujú viac pozornosti. Ak vás viac zaujíma detský čert, nečakajte pokojné a rozumné jednanie. Kamarátiť sa s oboma – iba to dá detskej osobnosti pocit celistvosti a rovnováhy.

Čo robí neposlušnosť slušnou? Základom slušnej neposlušnosti sú pokojné emócie!

Niekoľko myšlienok  o neposlušnosti :

Akceptujte, že vaše dieťa potrebuje byť poslušné aj neposlušné, čím eliminujete jeho strach, z toho aké je.

. Verte jeho neposlušnosti ako sile, ktorá mu môže v živote pomáhať.

. Vnímajte neposlušnosť ako zdravý prejav osobnosti. O svojom dieťati myslite ako o zaujímavej, originálnej a výnimočnej osobe – i napriek tomu, že nie vždy jeho správaniu rozumiete. Tento titul mu občas aj verbálne udeľte.

. Nezabúdajte, že neposlušnosť (ale aj poslušnosť) môže byť prejavom „nezdravej“ osobnosti dieťaťa, ktorá ale potrebuje pomoc, riešenie a nie obviňovanie.

Pozor aj na to, čo dieťaťu vnucujete, prikazuje, čo kritizujete a čím blokujete jeho vnútornú motiváciu. Prvou reakciou dieťaťa na príkazy, ale aj kritiku je totiž vzdor, odmietanie a ignorovanie“.

Ako reagovať na neposlušnosť? Je ľahké objímať poslušné a úspešné dieťa…

Dieťa je vždy vaše – či už je poslušné alebo neposlušné, či je múdre alebo hlúpe, zdravé alebo choré.

Práve vtedy ak má dieťa problém, potrebuje vašu pomoc, potrebuje vaše objatie a pochopenie. Stojte za svojim dieťaťom, nech už urobilo čokoľvek. V danej situácii neriešte, neospravedlňujte, neobviňujte, nežalujte – jednoducho nereagujte, iba buďte s ním. Získajte čas a problém dieťaťa potom vidíte s odstupom, v pokoji a bezpečí domova. A potom nájdete aj riešenie detského problému!

Na záver:

Deti vás nemusia poslúchať, môžu vás ale rešpektovať. Pripomínam – dieťa nemôžete ťahať ani tlačiť, ono vás môže iba nasledovať! Ako a či vás bude rešpektovať a nasledovať závisí od iba od vás!

Pri problémoch dieťaťa rodičia najčastejšie vysvetľujú: „viete musí dostať trest“; musí rešpektovať moju autoritu; musia vidieť, že máme autoritu.

Niektorí rodičia myslia viac na svoju autoritu a nedokážu prijať emócie dieťaťa. Nezabúdajte, že negatívne emócie sú pre mozog a telo dieťaťa toxické. Je potrebné, čo najrýchlejšie ich ukončiť a nie byť urazený a pripomínať ich dieťaťu niekoľko hodín. To je totižto detské správanie rodiča a toto “rodičovské dieťa“ si ťažko získa autoritu v očiach svojho dieťaťa.

4. Ako vychovať slušne neposlušné dieťa?

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Radíme si navzájom

7-ročný chlapec s dva roky trvajúcim zvracaním a odmietaním jedla

 Na vyšetrenie ich sprevádzal aj partner matky, s ktorým žije 3 roky, ktorý mal záujem o riešenie problémov chlapca/klienta. Matka chcela, aby bol…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

Ako prežívali stresy ľudia v minulosti?

Pred stresmi, ktoré zažívali, a nebolo ich málo, nemohli uniknúť. Nebola televízia, motivačná literatúra, počítače a nemohli ich liečiť liekmi. Bolesť prežívali v…
Zobraziť
Menu