Problémy vo výchove, Výchova, Ženy a matky

Čo robí neposlušnosť slušnou

Každé dieťa má v sebe anjela a čerta. Od rodičov záleží, s ktorým komunikujú, ktorému venujú viac pozornosti. Ak vás viac zaujíma detský čert, nečakajte pokojné a rozumné jednanie. Kamarátiť sa s oboma – iba to dá detskej osobnosti pocit celistvosti a rovnováhy.

Čo robí neposlušnosť slušnou? Základom slušnej neposlušnosti sú pokojné emócie!

Niekoľko myšlienok  o neposlušnosti :

Akceptujte, že vaše dieťa potrebuje byť poslušné aj neposlušné, čím eliminujete jeho strach, z toho aké je.

. Verte jeho neposlušnosti ako sile, ktorá mu môže v živote pomáhať.

. Vnímajte neposlušnosť ako zdravý prejav osobnosti. O svojom dieťati myslite ako o zaujímavej, originálnej a výnimočnej osobe – i napriek tomu, že nie vždy jeho správaniu rozumiete. Tento titul mu občas aj verbálne udeľte.

. Nezabúdajte, že neposlušnosť (ale aj poslušnosť) môže byť prejavom aj „nezdravej“ osobnosti dieťaťa, ktorá ale potrebuje pomoc, riešenie a nie obviňovanie.

Pozor aj na to, čo dieťaťu vnucujete, prikazuje, čo kritizujete a čím blokujete jeho vnútornú motiváciu. Prvou reakciou dieťaťa na príkazy, ale aj kritiku je totiž vzdor, odmietanie a ignorovanie“.

Ako reagovať na neposlušnosť? Je ľahké objímať poslušné a úspešné dieťa…

Dieťa je vždy vaše – či už je poslušné alebo neposlušné, či je múdre alebo hlúpe, zdravé alebo choré.

Práve vtedy ak má dieťa problém, potrebuje vašu pomoc, potrebuje vaše objatie a pochopenie. Stojte za svojim dieťaťom, nech už urobilo čokoľvek. V danej situácii neriešte, neospravedlňujte, neobviňujte, nežalujte – jednoducho nereagujte, iba buďte s ním. Získajte čas a problém dieťaťa potom vidíte s odstupom, v pokoji a bezpečí domova. A potom nájdete aj riešenie detského problému!

Na záver:

Deti vás nemusia poslúchať, môžu vás ale rešpektovať. Pripomínam – dieťa nemôžete ťahať ani tlačiť, ono vás môže iba nasledovať! Ako a či vás bude rešpektovať a nasledovať závisí od iba od vás!

Pri problémoch dieťaťa rodičia najčastejšie vysvetľujú: „viete musí dostať trest“; musí rešpektovať moju autoritu; musia vidieť, že máme autoritu.

Niektorí rodičia myslia viac na svoju autoritu a nedokážu prijať emócie dieťaťa. Nezabúdajte, že negatívne emócie sú pre mozog a telo dieťaťa toxické. Je potrebné, čo najrýchlejšie ich ukončiť a nie byť urazený a pripomínať ich dieťaťu niekoľko hodín. To je totižto detské správanie rodiča a toto “rodičovské dieťa“ si ťažko získa autoritu v očiach svojho dieťaťa.

4. Ako vychovať slušne neposlušné dieťa?

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

ŠkolaVýchova

Škola zvierat

Škola zvierat Dr. George H. Reavis Jedného dňa sa zvieratá rozhodli, že sa musia nejakým hrdinským činom vysporiadať s problémami, ktoré so sebou…
Zobraziť
Menu