Problémy vo výchove, Výchova, Ženy a matky

Čo robí neposlušnosť slušnou

Každé dieťa má v sebe anjela a čerta. Každé dieťa vyrastie a možno sa stane rodičom.

Čo sa stalo s jeho čertom a anjelom? Dospeli, zmúdreli, dohodli sa, zmierili sa?

Ako táto dvojica ovplyvňuje správanie dospelých? Ako zasahuje rodičovskú schopnosť komunikovať, rešpektovať, vychovávať, robiť kompromisy….?

Kto, s kým vlastne komunikuje? 

 Od rodičov záleží, s ktorým komunikujú, ktorému z nich venujú viac pozornosti.

Od rodičov záleží, koho poslali do boja s detským anjelom a čertom.

Ak sa viac zaujímate o detského čerta a využívate svojho čerta, nečakajte pokojné a rozumné jednanie.

Kamarátiť sa s oboma – iba to dá detskej osobnosti pocit celistvosti a rovnováhy.

Niekoľko myšlienok o neposlušnosti:

  • Akceptujte, že vaše dieťa potrebuje byť poslušné aj neposlušné, čím eliminujete jeho strach, z toho aké je.

  • Verte jeho neposlušnosti ako sile, ktorá mu môže v živote pomáhať.

  • Vnímajte neposlušnosť ako zdravý prejav osobnosti. O svojom dieťati myslite ako o zaujímavej, originálnej a výnimočnej osobe – i napriek tomu, že nie vždy jeho správaniu rozumiete. Tento titul mu občas aj verbálne udeľte.

  • Nezabúdajte, že neposlušnosť (ale aj poslušnosť) môže byť prejavom aj „nezdravej“ osobnosti dieťaťa, ktorá ale potrebuje pomoc a nie obviňovanie.

  • Pozor aj na to, čo dieťaťu vnucujete, prikazuje, čo kritizujete a čím blokujete jeho vnútornú motiváciu. Prvou reakciou dieťaťa na príkazy, ale aj kritiku je totiž vzdor, odmietanie alebo ignorovanie“.

Ako reagovať na neposlušnosť?

Je ľahké objímať poslušné a úspešné dieťa…

Je ľahké objímať anjela, ale čo s čertom. Dokážete ho objať?

Dieťa je ale vždy vaše, či už je poslušné alebo neposlušné, či je múdre alebo hlúpe, či je anjelom alebo čertom!

Ako objať čerta?

Stojte za svojim dieťaťom, nech už urobilo čokoľvek. 

Práve vtedy ak má dieťa problém, reaguje prudko, zlostne, tvrdohlavo, práve vtedy potrebuje vašu pomoc, potrebuje vaše objatie a pochopenie.

V danej situácii neriešte, neospravedlňujte, neobviňujte, nežalujte – jednoducho nereagujte, iba buďte s ním.

Získajte čas a problém dieťaťa potom vidíte s odstupom, v pokoji a bezpečí domova. A potom nájdete aj riešenie detského problému! Predovšetkým v ňom ale hľadajte strateného anjela!

Na záver!

Dieťa nemôžete ťahať ani tlačiť, ono vás môže iba nasledovať! Dieťa vás nemusí poslúchať, môže vás ale rešpektovať!

Ako a či vás bude rešpektovať a nasledovať závisí od iba od vás!

Pri problémoch dieťaťa rodičia najčastejšie vysvetľujú: „viete musí dostať trest“; musí rešpektovať moju autoritu; musia vidieť, že máme autoritu.

Niektorí rodičia myslia viac na svoju autoritu a nedokážu prijať emócie dieťaťa. Nezabúdajte, že negatívne emócie sú pre mozog a telo dieťaťa toxické. Je potrebné, čo najrýchlejšie ich ukončiť a nie byť urazený a pripomínať ich dieťaťu niekoľko hodín. To je totižto detské správanie rodiča a toto “rodičovské dieťa“ si ťažko získa autoritu v očiach svojho dieťaťa.

A čo robí neposlušnosť slušnou?

Základom slušnej neposlušnosti sú pokojné a kultivované emócie!

Mgr. Adamcová Lýdia

4. Ako vychovať slušne neposlušné dieťa?

Prečítajte si tiež

Rodičia a partnerstvoŽeny a matky

Čo s neverou? Dá sa jej predísť?

Riziko nevery tu vždy bolo, je a bude. Treba sa ňou zaoberať? Strachovať sa? Sledovať? Kontrolovať a predvídať? Nie. Je zbytočné zaoberať sa…
Zobraziť
Problémy vo výchoveVýchova

AKO sa dieťaťu ospravedlnIť

Duša dieťaťa je veľmi zraniteľná. Výčitky, obviňovanie, kritika, občas nadávky, krik alebo aj urazený nezáujem detské rany iba jatria. Pracujem s nimi, vnímam…
Zobraziť