Problémy vo výchove, Škola, Výchova

Prečo mnohé deti nedokážu relaxovať?

Ako dieťa s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, som i napriek odbornému nácviku relaxácie, nikdy nevedela relaxovať – aj keď som to učila iných. Ale prišiel čas, kedy som našla cestu k relaxácii a meditácii, aj keď bola trochu iná. Šlo o OSHOVE meditácie. Ich základom je najskôr uvoľniť vnútorné napätie divokým pohybom, krikom, tancom – až potom príde pokojná relaxácia a meditácia.

Problémom mnohých dnešných detí je hyperaktivita, nepokoj, napätie. Preto im relaxácia nemôže pomôcť. Základom relaxácie je katarzia – riadená explózia divokej energie, ktorú môžeme uvoľniť kontrolovaným spôsobom. Predstavte si potrasenie šampanským, pri ktorom vystrelí zátka a všetko napätie z fľaše sa uvoľní.

Ako malé deti sme túto divokosť vedeli vyjadrovať prirodzeným spôsobom. Mnohé dnešné deti svojou divokosťou uvoľňujú svoj nepokoj a napätie, za čo sú ale kritizované a trestané. Postupne sa táto energia detí výchovou krotí a tie spejú ku kultivovanej dospelosti.

Hravé cvičenia robené spolu s deťmi dokážu pozitívnym smerom túto energiu uvoľniť:

  • Trasenie sa: Spočiatku tancujte, preťahujte sa, skáčte a traste sa, aby ste si uvoľnili všetky kĺby a svaly v tele. Dýchajte ústami a postavte sa s chodidlami na šírku ramien, mierne pokrčte nohy v kolenách a traste sa – nech sa trasú ruky, paže, ramená, hlava, krk, kolená – až kým sa nebude triasť celé telo.

  • Ohnivé dýchanie: Začnite zhlboka a pomaly dýchať ústami. Ruky (päste) otvárajte a zatvárajte v rytme dychu. Pri nádychu zatvorte ruky v päsť, vo výdychu ruky otvorte a nechajte hlavu klesnúť, pri nádychu ju zdvihnite a pozrite sa do oblohy.

  • Bubnovanie: je jednoduchá, až neandertálska činnosť. Bubon dáva každej činnosti rytmus, v momente zorganizuje chaos a duše prítomných sa začnú podvedome ladiť podľa tlkotu bubna.

Ak spojíte katarziu, dýchanie, relaxáciu, imagináciu a meditáciu, ste na ceste k očisteniu a posilneniu energetického systému, na ceste k tvorivosti, ale aj k zdraviu seba a svojich detí.

Znie to komplikovane, ale môže to byť jednoduché vybláznenie detí, pokojné predýchanie, prebývanie v tichu, bez vonkajších impulzov. Každá relaxačná aktivita trvá tri až sedem minút. Čím častejšie budete s deťmi relaxačné hry hrať, tým viac sa bude skracovať čas potrebný na uvoľnenie. Po niekoľkých opakovaniach sa dokážu uvoľniť za krátky čas, pretože účinky relaxácie sa postupne zakotvujú aj do pamäti ich tela.

Mgr. Adamcová Lýdia

Prečítajte si tiež

Rodičia a partnerstvoVýchova

Sebaklam odpúšťania

Odpúšťanie je veľkolepé gesto často odporúčané a často využívané, ktoré dáva pocit dokonalosti. Odpúšťanie je téma, ktorej hĺbku ani nepoznáme. Je jednoduchšie odpustiť,…
Zobraziť
VýchovaZdravie

Frontálno-okcipitálne držanie (FO držanie) nie je novodobým javom!

Čo je „FO držanie“ Mnohé maminky hladia svoje smutné alebo choré dieťa po čele. Koľkokrát si automaticky v strese položíme ruku na čelo…
Zobraziť