Problémy vo výchove, Výchova

Slová vo výchove nestačia

V prípade problémového správania dieťaťa, využívajú rodičia najčastejšie kritizovanie, vysvetľovanie a moralizovanie. Slovami dieťaťu opisujú jeho nevhodné správanie. Vytvárajú teórie o tom, čo sa stane, ak sa nebude správať slušne, ak sa nebude učiť …

Detské správanie a emócie nezmeníte slovami, naučenými frázami ani naučenými radami. Myseľ dieťaťa pracuje v obrazoch, a tieto sú spojené predovšetkým s emóciami.

Predstavte si ako sa dieťa „vlečie“ cez cestu, a vy ho hrešíte, vysvetľujete mu, čo všetko sa môže stať. Skúste sa dieťaťa spýtať: „Predstav si, čo by sa asi stalo slimákovi, keby išiel takto cez cestu?“

Je dôležité uvedomiť si, že bežné výchovné situácie a problémy, a ich riešenie môžete pretlmočiť do obrazovej formy. Je to zložitejšie a možno si to vyžiada určitý tréning predstavivosti a imaginácie.

Ako nás mnohé slová, myšlienky, informácie ovplyvňujú?

– Ľudia vedia o škodlivosti fajčenia a FAJČIA.
– Mnohí rodičia vedia o zbytočnosti množstva hračiek a KUPUJÚ ich deťom.
– Mnohí rodičia vedia o výchovných problémoch spôsobených používaním mobilov, počítačov, tabletov a deti ich MAJÚ k dispozícii.
– Mladí ľudia vedia o škodlivosti drog, ale niektorí ich aj tak UŽÍVAJÚ.
– Rodičia vedia o škodlivosti konfliktov pre psychiku dieťaťa ale HÁDAJÚ sa.
– Rodičia vedia o škodlivosti rozvodu pre psychiku dieťaťa a ROZVÁDZAJÚ sa.
Problémom dnešných informácií je, že viac informujú ale neformujú. Zasahujú nás veľmi plytko. Množstvo slov, veľa rozprávania akoby bralo slovám silu pohnúť nami.

Slová sú mocné, ak majú za sebou pokojnú emóciu, majú svoju „váhu“, ak ich je menej a ak vedia pravdivo vystihnúť podstatu povedaného.

Naučte sa hovoriť bez slov. Neschovávajte svoju autoritu za slová. Využívajte mlčanie ako spôsob posilnenia svojej autority ale aj  v účinku slov. 

Často pri riešení výchovných problémov prichádzajú inšpirujúce možnosti: „Predstavte si, že ste nevidiaci; predstavte si, že ste nemý; predstavte si, že ste imobilný a máte vychovávať“.

Prečo si to predstavovať? Mozog dostáva iný spôsob riešenia problémov, akoby „novú aplikáciu“ na ich riešenia.

Skúste si predstaviť, ako by ste vychovávali svoje deti, ak by ste nevedeli rozprávať. Ak potrebujete dieťaťu niečo neverbálne povedať, môžete jeho pozornosť iba získať, môžete využiť gestá, mimiku, pohľady, objatia a celú paletu svojich emócií a tak mu dať niečo najavo. 

Precíťte a predstavte si:

… ako bez slov pomôžete dieťaťu, keď sa bojí…
… ako ho bez slov vyhrešíte za zlé známky.
… ako mu bez slov poviete, že je pre vás dôležitý.

Ako vrátiť slovám vnútornú silu pôsobiť a ovplyvňovať? Pracovať s predstavami potrebuje určitý tréning a pomáha to rozvíjať predstavivosť a tvorivosť aj deťom. Prečo pracovať s obrazmi? Vieme, že vnímanie detí je obrazové a všetky spomienky sa ukladajú ako obrazové zážitky spojené s pozitívnymi alebo negatívnymi pocitmi. Riešiť traumatické obrazové spomienky z detstva, môžete iba novými pozitívnymi obrazmi a emóciami, ktoré prekryjú staré traumatické spomienky.

Ak má dieťa strach zo psov a uvidí psa, aktivuje sa v jeho spomienkach neznáma (nevedomá) situácia spojená so strachom, ak ju niekto v minulosti zažil. Slová o psoch nemusia aktivovať starý zážitok a ani slová „neboj sa psa“ detský strach nezmenia. Ale opakované predstavy, ako sa s malými a potom aj väčšími psami hrá, ako ich trénuje,  môžu pôvodný zážitok postupne anulovať. Mozog potrebuje nový pozitívny zážitok so psom, ale ten musí byť farebný, akčný, láskavý … A začať môžete aj mentálnym tréningom.

Skúste napríklad nevhodné správanie dieťaťa v obchode s hračkami pretlmočiť do živlov a vytvoriť mu príbeh: Hnev je ohňový živel, preto potrebujete vodu. Hračky sa ohňa boja, prídu hasiči a musia všetko uhasiť. Hračky sa potom na dieťa hnevajú, pretože sú mokré… To je symbolický obraz nevhodného správania. Ako tvoriť živlové alebo farebné náplaste na detské rany? 

Mgr.Lýdia Adamcová

Prečítajte si tiež

Nezaradené

Svokra, bude aj vaša životná úloha

1. Nie je žiaľ ojedinelé, že zaťkovia alebo nevesty nemajú svoju svokru v láske alebo to platí opačne – ona si neobľúbila ich.…
Zobraziť
Výchova

Stratili sme schopnosť komunikovať na úrovni duší

Inšpiroval ma krásny a pravdivý článok – „Večerný rituál, ktorý pomôže deťom aj vám: Mamy, naučte sa používať kúzelné slová Večerný rituál Prečo…
Zobraziť
Rodičia a partnerstvoVýchovaZdravie

Výchova v pravde

Život a výchova v nás spúšťa množstvo emócií, ktoré určujú naše správanie. Mnohé emócie v sebe potláčame, kontrolujeme, vzniká rozdiel v tom, čo…
Zobraziť
Menu